E-usługi administracji publicznej

Projek_E-usługi.jpg

nagłówek_strony.jpg

Powiat Białostocki realizuje projekt „E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego.

 

Umowa podpisana z Województwem Podlaskim w dniu 13 grudnia 2022 roku realizowana jest w ramach w ramach osi priorytetowej XI - wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku  z pandemią COVID-19 - rozwój usług elektronicznych w administracji. Przewidywany termin zakończenia realizacji to czerwiec 2023r.

 

Pandemia COVID-19  wymusiła konieczność wprowadzenia kwarantanny społecznej, ograniczeń, nakazów i  zakazów służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby, a także spowodowała spowolnienie gospodarcze. Zagrożenie koronawirusem wpłynęło również na funkcjonowanie administracji publicznej, przede wszystkim w sferze organizacji pracy urzędników oraz obsługi klienta. Dla klientów różnego rodzaju administracji publicznej, uciążliwym efektem pandemii jest ograniczony dostęp do budynków publicznych. Sprawy urzędowe są rozpatrywane w oparciu o rozwiązania komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, specjalne aplikacje i  serwisy internetowe), telefonicznie i  z  wykorzystaniem tradycyjnej korespondencji pocztowej. 

 

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i usprawniających komunikację elektroniczną urzędu z podmiotami zewnętrznymi – obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami administracji publicznej. Projekt zakłada rozwój i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających „procesy biznesowe” - procesy decyzyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku, obejmujące procesy wewnętrzne związane z systemem zarządzania i wymianą informacji oraz procesy ułatwiające komunikację elektroniczną z podmiotami zewnętrznymi.

 

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: e-usługi publiczne na poziomie V, udostępnione on-line, zostanie rozbudowany system teleinformatyczny niezbędny do funkcjonowania e-usług, nastąpi elektronizacja nowych usług ( w tym elektronizacja danych niezbędnych do ich świadczenia), niezbędny sprzęt informatyczny do świadczenia e-usług, uzupełniająca infrastruktura twarda niezbędna do realizacji e-usług oraz szkolenia z zakresu obsługi wdrożonego systemu informatycznego dla pracowników.

 

Wartość projektu:                2 487 754,88 PLN
Dofinansowanie UE:             2 114 591,64 PLN

Dodana: 31 maj 2023 12:01

Zmodyfikowana: 31 maj 2023 12:20

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273