Wykaz mostów w ciągach dróg powiatowych na terenach zamiejskich

Wykaz mostów w ciągach dróg powiatowych na terenach zamiejskich

L.p Gmina Oznaczenie lokalizacji miejscowość, Parametry techniczne mostu Konstrukcja mostu Data oddania do użytku
Nr. drogi nazwa rzeki skrajnia pionow. pod obiektem długość mostu(m) całkowita szerokość mostu (m) szerokość jezdni(m) Nośność (t)
1 Tykocin m. Piaski droga powiatowa Nr 1374 B Tatary - Piaski - Kiślaki Łazy Małe - Słomianka rzeka Nereśl 1,6 14,6 6,6 5,2 15NP Most żelbetowy trzyprzęsłowy swobodnie podparty. Podpory żelbetowe z jazem 1960r.
2 Tykocin m. Frączki , droga powiatowa Nr 1375 B Łaziuki - Żuki- Frączki rzeka Nereśl 1,8 7 5,4 4,2 5NP Most tymczasowy na belkach stalowych dwuteowych NP. 380 - szt.3, i NP.360 szt.1. Pomost drewniany. Przyczółki palowe drewniane 1993r
3 Tykocin m. Łopuchowo, droga powiatowa Nr 1377 B Tykocin - Kiermusy - Nieciece-Łopuchowo rzeka Ślina 2,3 27 8,9 6 30NP Most żelbetowy trzy przęsłowy prefabrykowany typu ?Gromnik" z uciąglonym pomostem .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach .Filary żelbetowe słupowe . 1978r.
4 Tykocin m. Popowlany , droga powiatowa Nr 1380 B Zlotoria - Siekierki - Tykocin rzeka - c.b.n. 0,5 6,5 8,4 8 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1958r.
5 Dobrzyniewo m. Dobrzyniewo, droga powiatowa Nr 1392 B Kozińce - Obrubniki - Ponikła - Letniki - Nowe Aleksandrowo - Fasty rzeka Supraśl 1,2 17,6 7,4 6 15 NS Most stalowy z płytą żelbetową .Belki stalowe NP.I 750 szt. 2 i I NP. 800 szt.2, I NP. 900 szt.1 Przyczółki betonowe posad. bezpośrednio 1954r.
6 Dobrzyniewo m. Fasty , droga powiatowa Nr 1392 B Kozińce - Obrubniki - Ponikła - Letniki - Nowe Aleksandrowo- Fasty rzeka Biała 1,8 45,9 8,9 6 8NP Most stalowy trzyprzęsłowy z płytą żelbetową .Belki stalowe NP. 550 - szt. 18 . Przyczółki i filary żelbetowe pełne posad. na palach żelbet. 1975r.
7 Dobrzyniewo m. Kulikówka, droga powiatowa Nr 1396 B do dr. nr 65 Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka, rzeka Kulikówka 1,1 6,4 7,4 7 15 NP Most żelbetowy płytowy, swobodnie podparty . Ustrój niosący konstrukcja płytowa. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1974r.
8 Dobrzy niewo m. Kulikówka, droga powiatowa Nr 1396 B do dr. nr 65 Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka rzeka Kulikówka 1,2 5,8 8,9 6 15 NS Most żelbetowy płytowy, swobodnie podparty . Ustrój niosący konstrukcja płytowa. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio 1957r.
9 Wasilków m.Sochonie, droga powiatowa Nr. 1418 B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki rzeka Czarna 1,2 16,84 11,1 6 40 NS Most z karbowanych blach stalowych SUPER COR SC-59B posadowionych na ławie fundamentowej betonowej, posadowionej bezpośrednio, 2009r.
10 Wasilków m.Woroszyły , droga powiatowa Nr. 1418 B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki rzeka Czarna 1,1 12 7,4 7.0 30 NP. Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych . 1982
11 Wasilków m. Mostek , droga powiatowa Nr. 1418 B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki rzeka Czarna 0,9 9 7,5 7 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1988r.
12 Wasilków m. Rybniki , droga powiatowa Nr. 1418 B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki rzeka Krzemionka 0,5 8,2 8,4 7 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio 1971r.
13 Wasilków m. Katrynka , droga powiatowa Nr. 1419 B Wólka - Katrynka rzeka Czarna 1 12,3 11 7 KL. II Most o konstrukcji ramowej zespolonej posadowionej na palach 2022r.
14 Wasilków m. Nowodworce , droga powiatowa Nr.1427 B Wasilków - Nowodworce - Ogrodniczki rzeka Supraśl 1 36,1 9 6 40 NP. Most żelbetowy trzyprzę- -słowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbe- towe posadowione na palach żelbetowych 1993r.
15 Wasilków m. Czarna Wieś Kościelna , droga powiatowa Nr 1420 B Czarna Białostocka - Czarna wieś Kościelna - Oleszkowo - Chmielnik - Niemczyn rzeka - c.b.n. 2,5 8 9,9 7 30 NP. Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1967r.
16 Wasilków m. Wólka Ratowiecka , droga powiatowa Nr. 1422 B dr.Nr.19 Złota Wieś -Wólka Ratowiecka rzeka Czapielówka 1,7 8,5 7,4 7 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe 1970r.
17 Wasilków m. Ratowiec , droga powiatowa Nr. 1422 B dr. Nr.19 Złota Wieś -Wólka Ratowiecka rzeka Czarna 1 9,8 6,9 6,5 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe 1967r
18 Gródek m. Kołodno , droga powiatowa Nr 1433 B Królowy Most - Kołodno - Cieliczanka - Supraśl rzeka Płoska 1,4 18 7,4 6 30 NP Most żelbetowy dwuprzęsłowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ".Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. Filar żelbetowy pełny. 1987r.
19 Supraśl m. Cieliczanka , droga powiatowa Nr 1433 B Królowy Most - Kołodno - Cieliczanka - Supraśl rzeka Starzynka 0,5 6 7,4 7 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ".Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1975r.
20 Gródek m. Radunin, droga powiatowa Nr 1436 B - do drogi Nr 65 - Pieszczaniki - Radunin rzeka Supraśl 1,3 18 7,4 6 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ".Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1988r.
21 Gródek m. Załuki , droga powiatowa Nr 1437 B Słuczanka - Załuki - Sofipol rzeka c.b.n. 0,4 5,4 7,4 7 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1970r
22 Gródek m. Nowosiółki , droga powiatowa Nr 1438 B Załuki - Kondycja - Borki rzeka Supraśl 1 21 8,9 6 30 NP Most żelbetowy trzyprzę- słowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ".Przyczółki żelbe towe posadowione na palach żelbetowych. Filary słupowe żelbetowe posad. na palach 1976r.
23 Gródek m. Kondycja , droga powiatowa Nr 1438 B Załuki - Kondycja - Borki rzeka Słoja. 0,5 16,45 7,3 6 8 NP Most tymczasowy . Dźwigary główne - belki stalowe NP. 550 - szt.5 o rozstawie 1,40m .Przyczółki palowe drewniane, pomost drewniany 1999r.
24 Gródek m. Krółowe Stojło, droga powiatowa Nr 1439 B Waliły Stacja - Królowe Stojło rzeka Supraśl 0,6 18,56 7,4 6 40 NP Most stalowy na belkach stalowych GBS o dł. 18,0 m - szt.5 i wys. H=750 . Płyta żelbetowa współpracująca Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1989r.
25 Michałowo m. Mościska , droga powiatowa Nr 1440 B Zabłudów - Michałowo- Gródek rzeka Supraśl 0,6 10,6 9,4 8 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1952r.
26 Michałowo m.Michałowo , droga powiatowa Nr1440 B Zabłudów - Michałowo- Gródek rzeka Supraśl 0,8 10 10 8,6 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1963r.
27 Michałowo m. Pieńki , droga powiatowa Nr 1440 B Zabłudów - Michałowo- Gródek rzeka Supraśl 0,4 11,8 9,8 8,4 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych. 1961r.
28 Gródek m. Gródek, droga powiatowa Nr 1440 B Zabłudów - Michałowo- Gródek rzeka Dzierniakówka 0,6 7,7 10 9,4 30 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbet. 1963r.
29 Gródek m. Piłatowszcyzna , droga powiatowa Nr 1443 B Waliły Stacja- Nietupa - rzeka Supraśl 0,8 15 9,9 7 30 NP Most stalowy z płytą żelbetową. Belki stalowe blachownicowe szt. 6 o wys. H= 690 mm .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1973r.
30 Michałowo m. Żednia , droga powiatowa Nr 1444 B Hermanówka- Sokole-Stanek - - Zednia rzeka Koziprzeskok 0,4 6,4 7,45 7 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1968r.
31 Gródek m. Gródek , droga powiatowa Nr 1448 B Michałowo- Kobylanka- Kuchmy - Podozierany - Bielewicze - Gródek rzeka Supraśl 1,1 13,6 14,9 9 40 NP Most żelbetowy półpłytowy swobodnie podparty. Wzmocniony przyklejonymi płaskownikami stalowymi. Przyczółki żelbetowe pełne posadowione na palach żelbetowych 1969r.
32 Gródek m. Zubry, droga powiatowa Nr 1455 B Zubry do drogi Nr 1454 B rzeka Kołodzieżanka 0,8 9 7,4 7 15 NP Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki żelbetowe pełne posadowione na palach żelbetowych . 1978r.
33 Gródek m. Świsłoczany, droga powiatowa Nr 1456 B Jałówka - Gonczary - Dublany - Mostowlany - Świsłoczany - Bobrowniki rzeka Kołodzieżanka 0,5 9,4 7,3 6 15 NP Most tymczasowy .Belki stalowe NP. 400 - szt.5 Przyczółki palowe drewniane. Pomost drewniany. 1996r.
34 Zabłudów m. Sacharki, droga powiatowa Nr.1463 B Planty - Denisowo- Sacharki do dr. Nr 687 rzeka Rudnik 1 9 7,4 7 30 NP Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki żelbetowe pełne posadowione na palach żelbetowych 1980r.
35 Zabłudów m. Małynka, droga powiatowa Nr 1466 B Ochremowicze - Małynka - Potoka- Heronimowo- Michałowo rzeka Małynka 1,5 8 8,4 8 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1958r.
36 Zabłudów m. Zajezierce , droga powiatowa Nr 1471 B Rafałówka - Kamionka - Zajezierce rzeka Bakinówka 1,5 8 8,9 6,1 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1967r.
37 Michałowo m. Zajma , droga powiatowa Nr 1473 B do dr. Nr 686 do m. Zajma rzeka Płoska 0,5 12 7,4 7 30 NP Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki żelbetowe pełne posadowione na palach żelbetowych 1982r.
38 Zabłudów m. Rudnica , droga powiatowa Nr.1473 B Rudnica - Widły rzeka Płoska 2 10,7 7 6 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty . Podpory - pale żelbetowe z oczepem żelbetowym. Opierzenie przyczółków i skrzydeł z desek żelbetowych. 1974r.
39 Zabłudów m. Aleksicze , droga powiatowa Nr. 1477 B Zabłudów - Gnieciuki - Sieśki - Ostrówki - dr. Nr 19 rzeka Rudnia 0,6 9,5 7,4 6 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1966r.
40 Zabłudów m. Pawły, droga powiatowa Nr.1479 B Koźliki - Miniewicze - Pawły rzeka Czarna 0,7 6.0 7,4 7 30 NP K-80 Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1990r.
41 Zabłudów m. Pawły, droga powiatowa Nr.03436 Ryboły - Pawły - Ciełuszki - Puchły rzeka Czarna 0,5 9 8,4 7 40 NP. Kl.B Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Wągrowiec ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1992r.
42 Zabłudów m. Kaniuki droga powiatowa Nr.1481 B Ciełuszki - Kaniuki- Pawły rzeka Czarna 2,1 9 7,4 6 40 NP. Kl.B. Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1990r.
43 Zabłudów m. Pawły droga powiatowa Nr 1482 B Ciełuszki - Kaniuki- Pawły rzeka Czarna 0,5 9 11,4 7 30 NP. K-80 Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1977r.
44 Juchnowiec m. Hryniewicze , droga powiatowa Nr. 1483 B   B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Horodnianka 1,5 13 12 7 KL. A Most o konstrukcji z blach stalowych karbowanych o przekroju ramownicowym 2018r.
45 Juchnowiec m. Lewickie , droga powiatowa Nr. 1483 B   B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Niewodnica 1,68 7,405 14,6 7 50 NS Most z karbowanych blach stalowych. Kształt przekroju ramownicowy., posadowiony na palach żelbetowych (oczepach) oraz palach wierconych w rurze osłonowej 2018
46 Juchnowiec m. Wólka droga powiatowa Nr. 1483 B   B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Turośnianka 1,6 7,95 8,46 7,1 40 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio. 2012r..
47 Juchnowiec m. Biele droga powiatowa Nr. 1483 B   B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Gniła 1,5 7 9,7 7,1 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1966r.
48 Juchnowiec m. Tryczówka droga powiatowa Nr. 1483 B   B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Mieńka 1,1 6,6 8,4 7 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe wykonane z pali żelbetowych z opierzeniem z desek żelbetowych 1962r.
49 Zabłudów m. Solniki, droga powiatowa Nr 1490 B do dr. Nr 1484 B Krynickie - Zabłudów rzeka Czarna 0,6 4,75 8,4 7 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe wykonane z pali żelbetowych z opierzeniem z desek żelbetowych 1963r.
50 Juchnowiec m. Koplany , droga powiatowa Nr 1500B Księżyno - Koplany- Juraszki - Pomygacze rzeka Niewodnica 1,5 10,95 7,2 6 50 NS Most z karbowanych blach stalowych. Kształt przekroju ramownicowy., posadowiony na palach żelbetowych 35x35 cm. 2011r.
51 Juchnowiec m. Hołówki, droga powiatowa Nr 1503 B Juchnowiec Dolny - Hołówki Nowe- Hołówki Stare rzeka Turośnianka 0,8 10 7,6 6 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1958r.
52 Turośń Kościelna m. Turośń Kościelna , droga powiatowa Nr 1504 B Markowszczyzna - Iwanówka- Turośń Kościelna - Czaczki rzeka Turośnianka 1,6 11,3 10,1 7 15 N Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio w 1953r. 1973r.
53 Juchnowiec m. Dorożki , droga powiatowa Nr 1511 B Dorożki - Pańki rzeka Mieńka 1,75 8,8 7,4 6 15 NP Most stalowy trwały z pomostem drewnianym, dźwigary stalowe dwuteowe H= 540 mm szt.5,Podpory żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. Pomost drewniany typu amerykańskiego. 2000r.
54 Juchnowiec m. Kożany , droga powiatowa Nr 1512 B Kożany - Zajączki do drogi Nr 1483 B rzeka Mieńka 0,5 9 7,4 6 40 NP. Kl.B Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Wągrowiec ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1994r.
55 Juchnowiec m. Tryczówka, droga powiatowa Nr 1513 B Tryczówka - Rzepniki rzeka Mieńka 0,4 9 7,4 7 30 NP. K-80 Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1983r.
56 Suraż m. Kowale, droga powiatowa Nr 1517 B Turośń Dolna - Suraż rzeka c.b.n. 1,4 6,6 9,1 5,1 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych wypełnione betonem. 1962r.
57 Łapy m. Łapy Pluśniaki , droga powiatowa Nr 1521 B Łapy - Łapy Pluśniaki - Suraż rzeka Szeroka Struga 1,94 9,145 13,5 6 50 NS Most z karbowanych blach stalowych. Kształt przekroju ramownicowy., posadowiony na palach żelbetowych oraz prefabrykowanych palach wbijanych 2017
58 Łapy m. Kołpaki, droga powiatowa Nr 1527 B Łapy Kołpaki - Łapy Osse- Gąsówka Somachy rzeka c.b.n. 0,4 5,4 8,1 6,1 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1957r.
59 Łapy m. Gąsówka Somachy , droga powiatowa Nr 1527 B Łapy Kołpaki - Łapy Osse- Gąsówka Somachy rzeka c.b.n. 0,9 4,7 7,3 6 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1961r.
60 Łapy m. Gąsówka Somachy , droga powiatowa Nr 1527 B Łapy Kołpaki - Łapy Osse- Gąsówka Somachy rzeka Ślina 1,5 8,9 7,4 6 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1957r.
61 Choroszcz m. Sienkiewicze, droga powiatowa Nr 1535 B Białystok - Kruszewo - Jeżewo rzeka Horodnianka 0,7 11,5 8,9 6 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki od str. B-stoku kamienny, od str. Kruszewa betonowy posad. bezpo- średnio. 1954r.
62 Turośń Kościelna m. Zawady, droga powiatowa Nr 1539 B Choroszcz -Zaczerlany Zawady - Kol. Baciuty rzeka Czaplinianka 0,9 10,8 7,4 6 15 NP. Kl.II. Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1973r.
63 Choroszcz m. Gajowniki, droga powiatowa Nr 1541 B Zaczerlany - Gajowniki rzeka Czaplinianka 0,8 8,28 11,15 6 KL. B Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio. 2021r.
64 Choroszcz m. Gajowniki, droga powiatowa Nr 1542 B droga przez wieś - Gajowniki rzeka Czaplinianka 1 10,7 7,4 6 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1966r.
65 Turośń Kościelna m. Topole ,droga powiatowa Nr 1543 B Choroszcz - Czaplino - Niewodnica - Topole - Markowszczyzna rzeka c.b.n. 1,7 6,9 7,4 7 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio 1958r.
66 Choroszcz m. Czaplino,droga powiatowa Nr 1544 B do dr, Nr 1543 B do m. Czaplino rzeka Czaplinianka 1,7 5,9 6,37 5,5 10 NS Most stalowy .Belki NP. 380- szt.5. Pomost drewniany. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1950r.
67 Turośń Kościelna m. Niewodnica Kościelna ,droga powiatowa Nr 1545 B Niewodnica Kościelna -Trypucie, rzeka Czaplinianka 0,8 7,4 7,4 6 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1973r.
68 Choroszcz m. Czaplino,droga powiatowa Nr 1547 B Czaplino- Mińce - Trypucie - Tołcze rzeka Czaplinianka 0,8 7 7,4 6 5 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1967r.
69 Choroszcz m. Klepacze,droga powiatowa Nr 1549 B Oliszki - Klepacze - Horodniany rzeka Horodnianka 0,5 7,8 8,9 6 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych . 1960r.
70 Choroszcz m. Krupniki,droga powiatowa Nr 1535B Białystok - Kruszewo - Jeżewo rzeka Horodnianka 0,7 16,5 2,8 2,5 4 NS Kładka dla ścieżki rowerowej żelbetowo - płytowa z podporami typu "V" bez przyczółków. 2009r.
71 Choroszcz m. Klepacze,droga powiatowa Nr 1550 B Niewodnica - Klepacze - Starosielce rzeka Horodnianka 0,7 7,7 8,9 6 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych . 1960r.
72 Juchnowiec m. Biele, droga powiatowa Nr 1556 B droga przez wieś Biele rzeka Gniła 2,2 6 7,4 6 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik" .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1975r.
73 Gródek m. Półtoraczka,droga powiatowa Nr 1558 B - osada zwana Półtoraczką rzeka Płoska 1,8 21,65 4,5 4 12 NS Most stalowy , belki blachownicowe H= 750mm, szt.3. Pomost drewniany. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. W 1992r wyk. dodatkowe podpory drewniane. 1955r.
74 Suraż m. Doktorce , droga powiatowa Nr 03615 Bielsk Podlaski - Orzechowicze - Stołowacz - Mulawicze - Strabla - Doktorce rzeka Narew 2,4 138,8 9,9 7 5 NP Most stalowy 9- cio przęsłowy z płytą żelbetową . Belki stalowe NP. 550 mm - po 8 szt. w przęśle. Łącznie - szt.72. Przyczółki i filary żelbetowepełne posadowione na palach żelbetowych 1978r.
75 Poświętne m. Brzozowo Chrzczony , droga powiatowa Nr 1565 B Poświętne - Brzozowo Stare - Brzozowo Pańki - Liza Stara - Liza Nowa - Gabrysin rzeka - c.b.n. 0,5 6 8,4 8 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik" .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1974r.
76 Poświętne m. Pietkowo , droga powiatowa Nr 1577 B Pietkowo - Osówka - Godzieby - Falki rzeka - Liza 1 10,8 7,4 6 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przy- czółki żelbetow. posadowione na palach żelbetowych . 1966r.
77 Zawady m. Strękowa Góra ,droga powiatowa Nr 1838 B od drogi Nr 64 - Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec rzeka Narew 5,05 172,6 8,8 6 15 NS Most żelbetowy belkowy dwudźwigarowy 7 przęsłowy Konstrukcja pełnościenna betonowa , monolityczna prostokątna żebrowa. Przyczółki betonowe posad. na palach żelbetowych Filary żelbetowe posad. na palach żelbetowych. 1962r.
78 Zawady m. Targonie Wity, droga powiatowa Nr 1969 B Rudniki - Zawady rzeka c.b.n. 3,8 6 6 2 NS Most jednoprzęsłowy kamienno betonowy łukowy. Podpory kamienno betonowe posadowione bezpośrednio . 1927r.
79 Zawady m. Grabowo, droga powiatowa Nr 1973 B - Mężęnin - Chlebiotki Nowe - do dr. Nr 64 rzeka c.b.n. 1,3 5 9,4 9 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Konstrukcja płytowa monolityczna o pełnym przekroju. Przyczółki betonowe. 1955r.
80 Zawady m. Chlebiotki ,droga powiatowa Nr 1973 B - Mężęnin - Chlebiotki Nowe   - do dr. Nr 64     rzeka c.. b. n. 1,7 5 9,4 9 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Konstrukcja płytowa monolityczna o pełnym przekroju. Przyczółki betonowe. 1952r.

Dodana: 22 luty 2018 09:42

Zmodyfikowana: 26 październik 2023 08:17

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273