Akty prawne

Akty prawne

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego utworzoną na podstawie:

  • Art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595)
  • Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 260)
  • Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251),
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998r. Nr 165, poz. 1203),
  • Uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr VII/29/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Dodana: 2 sierpień 2017 14:03

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2017 14:03

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273